• мягкая мебель Днепропетровск
 • шкафы купе Днепропетровск
 • кухни Днепропетровск
 • Cikkek / Koncertbeszámolók

  Opeth, Watch My Dying, Bp, E-klub - Metalmusic.sk

  Marius - 2004. Március 15. 14:23

  V priebehu 11 mesiacov sa mi po 1tvrtýkrát naskytla mo3nos? vzhliadnu? (3ia3/4 v1etko mimo SR) a vypoe`u? si momentálne jednu z najlep1ích metalových band a to 1védsko-uruguajský exportný klenot – OPETH.

  Po krátkom prehováraní sme teda vyrazili naproti novým hudobným zá3itkom do “nei"alekej" metropoly starých Hunov, kde nás do zae`iatku koncertu prichýlila útulná kre`mie`ka s milou, rýchlou obsluhou.
  Po príchode na miesto konania nás hnei" v úvode prekvapil stra1ne dlhý rad fanú1ikov z ktorého bolo zjavné, 3e sa minimálne 1/3 osadenstva do klubu nevojde. Medzitým sa nám ná1 budape1tiansky kamarát Peter sna3il vysvetli? stratégiu mai"arského fanú1ika: “ak je klub vyhradený na cca 500-600 osőb, tak tam sa zmesti aj 1300 Mai"arov", e`o sa 3ia3/4 nakoniec ukázalo ako pravda ?.
  Ako predkapela naskoe`ili okolo 20.30 na pódium domáci Watch My Dying, trash-core mix a dokonca e1te s ugrofínskymi textami…, kei"3e ma chlapci nijako zvlá1? neoslovili, sna3il som si nájs? e`o najlep1ie miesto v absolútne preplnenom klube (btw.i1lo o klasicky disco - klub, so stroboskopom a velkými otáe`avými “kry1tálovými" gu3/4ami na strope, s tanee`ným parketom obkolesenom boxmi na sedenie…) a pomaly ako v tlae`enici na chlieb vye`kával na hviezdy.
  Nie, 3eby mali ?védi hviezdne maniere, ale dali si pekne dlho na e`as.
  Okolo 21.20 v1ak konee`ne pätica zdru3ená okolo charizmatického M. Akerfelda zaujala svoje pozície, po pozdrave a privítaní obecenstva aj napriek únave kapela s3/4úbila 200% metalový výkon, a kei"3e kapela pri1la do HUN po necelých 8 rokoch od1tartovala skladbou z vtedy vydaného Morningrise, na ktorý nadviazala pomerne e`asto hravaná "The Drapery Falls“. Nako3/4ko dobre poznáme koncerty 1védskych "Vikingov“, tak aj na tomto potvrdili, 3e nemajú absolútny problém odohra? 8-13 minútové skladby, e`o potvrdila aj nastupujúca "The Moor“ z alba A Still Life. V tomto e`ase to u3 pod pódiom poriadne vrelo, e`omu pomohol aj Akefeld, kei" nabádal 3/4udí, 3e chce vidie? poriadny "headbanging“ a rozvlnil tak priam celý tanee`ný parket....,niekedy i1lo doslova o 3ivot! Alebo aspoo` o chrup...Po odohratí deliverenského “Master’s appretices" pri1iel e`as aj na kúsky z aktuálneho Damnation a to v podobe "Windowpane" a “To rid the disease", ale v úplne inej podobe od 1túdiovej nahrávky, e`i live prevedenia z minuloroe`nej Viedne, e`i3e poriadne pritvrdené verzie!!! Po nich Akerfeld vyzval divákov na opakovanie výrazov ako "satan“, "lucifer“, "belzebub“ a po vypapagajovani sa pojmom "Deliverance“ kapela doslova vychrlila titulnú "Deliverance“ z rovnomenného albumu.
  Energia len tak iskrila naokolo, ako aj kvapky potu z okolo skakájúcich divákov, ktorý e1te netu1ili 3e sa na nich chystá (myslím.?) "April ethereal“, no a samozrejme koncertná novinka tohto turné "Blackwater park“. Po tomto tomto 1ialenom vybláznení sa, sa Páni umelci odobrali do zákulisia, no neoblomný Mai"ari skandovali prekliato dlho a intenzívne, tak3e nakoniec sme si e1te vypoe`uli bombu "Demon of the Fall“
  Skutoe`ne dőstojná bodka za skvelým death(?) koncertom.

  Zámerne som sa nezaoberal in1trumentálnymi výkonmi jednotlivých e`lenov, preto3e to e`o ukázali Lindgren, Akerfeld, Mendez, Lopez, no i novy klavesák, mo3no s k3/4udným svedomím zaradi? do kategórie geniality, a tak akáko3/4vek kritika je nemo3ná.. no hlavne nepotrebná, kei"3e aj z ich tvári a úsmevov hlavných protagonistov bolo dos? jasne zrejmé, 3e z toho mali pekelnú zábavu.
  I"al1ia e`as? vee`era – afterpárty v klube Marco Polo sa odohrala za prítomnosti kapely, no ja som tam "vi"aka“ ranným pracovným povinnostiam u3 chýbal.
  Apropó, napriek zaujimavým priestorom mali Opeth ve3/4mi dobrý zvuk a zaujali tak poprednú pozíciu ako "mőj kandidát na najlep1í koncert v roku 2004“

  Vy, kto ste boli, ure`ite ste neprerobili, a vy e`o ste neboli mő3te opä? raz len tí1ko závidie?.

  ha valaki tud szlovákul esetleg lefordíthatná:)

  Kapcsolódó linkek:
  Metalmusic.sk


  « vissza
  SZAVAZÁS
  Melyik a kedvenc dalod a Moebius lemezről?